Vijesti

Učešće pripadnika VfS OS BiH na aktvnosti Posjeta zračnoj bazi u Rumunjskoj – Bečki dokument 2011


U periodu od 11. 09. do 15.09.2023. godine pripadnici Verifikacijskog centra ZŠ OS BiH, brigadir Emsad Čičkušić i major Jakov Ljubanić učestvovali su u aktivnosti Posjeta zračnoj bazi u Rumunjskoj, jednom od događaja proisteklih iz odrednica međunarodnog sporazuma Bečki dokument. 2011. Na pomenutom događaju bilo je ukupno 58 učesnika iz 31 zemlje članice OSCE-a, Centra za prevenciju sukoba OSCE-a te K.Jordana kao države člana Mediteranske inicijative.


Na uvodnom brifingu gostima su se obratili pored predstavnika rumunjskog pratećeg tima i generalmajor Cristian Daniel Dan zamjenik načelnika štaba kopnenih snaga Rumunjske i brigadnigeneral Leonard Gabriel Barboi zamjenik načelnika štaba zračnih snaga Rumunjske, koji su dali uvodne informacije o zračnim i kopnenim snagama rumunjske vojske.

Prvog dana posjete 12.09.2023.godine, aktivnosti su se odvijale u 86. zračnoj bazi u Borčei, a počele su uvodnim brifingom brigadira Mihaela Zamfirescua zamjenika komandanta 86, zračne baze. Nakon toga učesnici aktivnosti su tokom dana kroz obilazak objekata, statičke i dinamičke prikaze imali priliku da steknu uvid u misiju život i rad te trenutne aktivnosti jedinice. Na kraju dana završnim debrifingom  razmjenom poklona su završene aktivnosti za taj dan.

Drugog dana, 13.09.2023.godine, aktivnosti su se odvijale u Konstanci u 9. mehaniziranoj brigadi. Uvodni brifing iznio je komandant brigadir Adrian Costaru. Nakon brifinga učesnici su obišli objekte kasarne i imali prilike da vide neke statičke prikaze sredstava naoružanja i opreme jedinice. Nakon toga aktivnosti su nastavljene na poligonu za bojevo gađanje gdje su pripadnici brigade izveli taktičku vježbu. Aktivnosti su završene u komandi brigade debrifingom i razmjenom poklona.

Treći dan 14.09.2023. godine je bio namijenjen za predstavljanje novog tipa glavnih sustava naoružanja  i opreme. U komandi 1. Mehanizirane brigade predstavljen je Piranha IIC transporter sa minobacačem 120 mm, uz statičke i dinamičke prikaze uloga i funkcija istog. Sudionici aktivnosti tog dana u okviru kulturnog dijela aktivnosti imali su priliku obići rumunjski parlament. Aktivnosti su završene uvečer istog dana završnim obraćanjem predstavnika sudionika i domaćina aktivnosti  i razmjenom poklona.

Sudjelovanje na ovoj aktivnosti korisno je za OS BiH jer kroz komunikaciju sa ostalim sudionicima se stvara mogućnost uspostave boljih odnosa sa zemljama iz kojih su sudionici prisustvovali, a kao  glavni cilj jeste jačanje povjerenja i sigurnosti između zemalja sudionica. 

8 FOTO GALERIJA