Vijesti

Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH sastao se sa Komandantom Američkih snaga za Evropu


Načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH generalpukovnik Senad Mašović, na marginama konferencije Američko-jadranske povelje (A5), 27. septembra 2023. godine, sastao se sa generalom Christopherom Cavolijem, komandantom Američkih snaga za Evropu, ujedno i SECEUR Vrhovnim komandantom NATO-a.

Tokom sastanka, sagovornici su razgovorali o trenutnoj bilateralnoj saradnji između Oružanih snaga BiH i Oružanih snaga SAD-a, te su imali priliku da razmjene mišljenja i stavove u pogledu na trenutne sigurnosne i druge izazove sa kojima se susreće današnji svijet, ali i u velikoj mjeri Bosna i Hercegovina i njene oružane snage.

Zajednički je istaknuta potreba i spremnost daljeg jačanja bilateralne saradnje OS BiH i OS SAD-a, kao multilateralne saradnje sa NATO-om.  General Cavoli je iskazao spremnost za nastavkom pružanja potrebne podrške Oružanim snagama BiH, kao i jasnu posvećenost SAD-a za održavanje sigurnosti i mira u BiH i podršku jačanju sveukupnih kapaciteta Oružanih snaga BiH.

2 FOTO GALERIJA