Vijesti

Završetak vježbe “Dinamičan odgovor 23“


Na glavnom poligonu za borbenu obuku Oružanih snaga BiH na Manjači dana 28.09.2023. godine uspješno je okončana vježba ocjenjivanja “Dinamičan odgovor 23 5/6” po NATO konceptu operativnih sposobnosti, ocjenjivanja i povratnih informacija ( OCC E&F) u kojoj su učestvovali 5. i 6. pješadijska brigada Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

U okviru vježbe ,,DO 23-6/5” po prvi put je provedeno nacionalno ocjenjivanje na način implementacije novog koncepta institucionalnog ocjenjivanja operativnih sposobnosti, komandi i jedinica OS BiH po OCC E&F konceptu, koja će se primjenjivati u budućim ocjenjivanjima, a u cilju dostizanja stepena interoperabilnosti sa NATO standardima.

Prilikom realizacije vježbe pripadnici OS BiH su pokazali izuzetan nivo obučenosti, profesionalizma, posvećenosti i zalaganja.

Vježba je trajala od 23. - 28. 09. 2023. godine

Medijsko informativni centar OS BiH

Kontakt tel: 033/587-914

E-mail: info@js.mod.gov.ba

12 FOTO GALERIJA