Vijesti

Potpisivanje Pisma namjere u oblasti mjera za izgradnju povjerenja i sigurnosti u Europi „Bečki dokument 2011“ između Verifikacijskog centra Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Verifikacijske agencije Francuske


U periodu od 04. - 05.12.2023. godine Verifikacijski centar ZŠ OS BiH bilo je domaćin delegaciji Verifikacijske agencije Francuske, na aktivnosti čiji je cilj bio potpisivanje Pisma namjere o biletaralnoj saradnji dviju agencija u 2024. i 2025.godini.

Delegaciju Verifikacijske agencije Francuske sačinjavili brigadirica Fleur Tardiff direktor agencije te pukovnik Philipe Delsol. Delegaciju VfC OS BiH predvodio je brigadir Emsad Čičkušić, v.d. načelnika VfC OS BiH i članovi brigadir Boris Listeš i major Jakov Ljubanić.

Članovi dvaju delegacija su dana 05.12.2023.godine primljeni od strane pomoćnika ministra odbrane gospodina Zorana Šainovića i zamjenik NZŠ za operacije generalmajora Ivice Jerkića. Na oba susreta istaknut je značaj saradnje dviju agencija u oblasti kontrole naouružanja ali i cjelokupnoj uspješnoj saradnji dviju država i planovima za buduću saradnju.

Nakon susreta sa predstavnicima MO BiH i ZŠ OS BiH predstavnici dviju agencija potpisali su Pismo namjere o saradnji verifikacijskih agencija u oblasti kontrole naoružanja i jačanja mjera povjerenja i sigurnosti u skladu sa sporazumu Bečki dokument 2011. U ime Verifikacijskog centra OS BiH sporazum je potpisao brigadir Emsad Čičkušić, v.d. načelnika, i brigadirica Fleur Tardiff u ime Verifikacijske agencije Francuske.

Aktivnost je protekla u otvorenoj i srdačnoj atmosferi a predstavnici obe delegacije istakli su spremnost za jačanje saradnje u oblasti kontrole naoružanja.

9 FOTO GALERIJA