Vijesti

Realizacija „Osnovni obavještajni kurs“ u 2024

U periodu od 05. do 29.02.2024. godine na lokaciji OS BiH „Rajlovac“, a u skladu sa Kalendarom glavnih događaja obuke OS BiH za 2024. godinu, , te u organizaciji Uprave J-2 ZŠ OS BiH i Komande za obuku i doktrinu OS BiH, i uz podršku Brigade taktičke podrške OS BiH,  realizovan je događaj obuke „Osnovni vojnoobavještajni kurs“ za pripadnike OS BiH.

Kurs, koji ima za cilj  osposobljavanja oficira i podoficira  OS BiH za rad u organima i jedinicama VOR-a OS BiH, uspješno je završilo 23 pripadnika OS BiH. Tokom ceremonije zatvaranja kursa dana 29.02.2024. godine polaznicima su uručeni i odgovarajući certifikati od strane brigadira Mustafić Samira, v.d. načelnika Uprave J-2  ZŠ OS BiH, predstavnika OK OS BiH. 

14 FOTO GALERIJA