Međunarodne vježbe

Odlazak jedinice OS BiH na međunarodnu vježbu “Immediate Response 19” u R. Hrvatsku


U kasarni “Adil Bešić” u Bihaću 20. maja 2019.godine izvršena je smotra jedinice OS BiH koja će učestvovati na međunarodnoj vojnoj vježbi “Immediate Response 19” u R. Hrvatskoj i R. Mađarskoj.

Komandant 6.pbr brigadir Radovan Jović je 20. maja 2019.godine izvršio smotru 2.pješadijske čete/2.pješadijskog bataljona/6.pbr OS BiH, koja će učestvovati na međunarodnoj vojnoj vježbi “Immediate Response 19”, koja se realizuje od 21.05. do 07.06. 2019.godine, na vojnim poligonima u R. Hrvatskoj i R. Mađarskoj.

Ciljevi ove vježbe su: integracija snaga, povećanje interopreabilnosti sa ostalim učesnicama na vježbi, izvođenje operacija konvoja i slobode kretanja te unapređenje operativne sposobnosti jedinica OS BiH za aktivno učešće na ovakvim vježbama. 

U svom obaćanju brigadir Jović je naglasio značaj učešća predstavnika OS BiH na ovakvim vježbama te izrazio uvjerenje da će ova jedinica opravdati ukazano povjerenje da učestvuje na ovako jednoj značajnoj vježbi te da će profesionalno i odgovorno kao i do sada dosljedno predstaviti Oružane snage i BiH u cjelini.

Naglasio je da će u toku realizacije vježbe biti realizovana posjeta predstavnika MO i OS BiH, gdje će se na terenu uvjeriti u spremnost ove jednice OS BiH.

Na kraju se zahvalio svim učesnicima koji su na bilo koji način doprinijeli da ova jednica bude spremna za izvršenje zadataka, poželivši svim učesnicima sreću i uspjeh tokom realizacije pomenute vježbe.

10 FOTO GALERIJA