Međunarodne vježbe

Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine upućeni na međunarodnu vježbu „Combined Resolve XII“


Međunarodna vježba „Combined Resolve XII“ će se realizovati u SR Njemačkoj u periodu od 08.-26. augusta 2019.godine, u organizaciji Headquarters Department of the Army (HQDA).

U proteklom periodu, a paralelno sa izvršavanjem svojih redovnih zadataka, Mehanizovano vježbovni bataljon/KOiD se pripremao i uvježbavao za predstojeće aktivnosti, te vršio svu  neophodnu koordinaciju po pitanju najave prevoza ljudstva, naoružanja i vojne opreme.

Jedinica ranga voda iz Mehanizovanog vježbovnog bataljona/ KOiD, koju predvodi potporučnik Eldin Hrapović,  prošle noći u 21.45 sa lokacije kasarne „Mika Bosnić” upućena na vježbu „Combined Resolve XII“(Hohenfels, SR Njemačka).

Ispraćaju i svečanom postrojavanju jedinice prisustvovao  je NŠ KOiD  brigadir Danko Petrušić, komandant mvb pukovnik Dragan Tomić i komandir mč/mvb major Zoran Kačavenda.

Početak vježbe je 08. augusta 2019.godine. Vježbu izvodi jedna od brigada OS SAD u sklopu U.S Regionally Assigned Force (RAF) sa ciljem podržavanja ciljeva EUCOM. Pored predstavnika OS BiH na vježbi će učestvovati i prerdstavnici zemalja učesnica vježbe: Rumunija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Hrvatska, Litvanija, Letonija, Grčka, Bugarska, Poljska, Republika Sjeverna Makedonija, Kosovo*, Slovačka, Belgija, Slovenija, SAD, Italija, Ukrajina, Danska, Gruzija. Jermenija.

Scenario vježbe je baziran na verziji SKOLKAN, izvođenje operacija stabilnosti.