Međunarodne vježbe

Izuzetni rezultati pripadnika OS BiH na međunarodnoj vježbi “Combined Resolve XII” u Njemačkoj


Pripadnici Centra za borbenu obuku iz sastava mehanizovanog vježbovnog bataljona su od 07.08 - 26.08.2019. godine, učestvovali na međunarodnoj vježbi “Combined Resolve (CR) XII” (2019) u sastavu OPFOR jedinice.

Vježba je izvedena u Multinacionalnom centru za obuku (JMRC) na poligonima za obuku u Hehenfelsu i Grafenveru u SR Njemačkoj. Jedinica je bila u sastavu OPFOR bataljona pomenutog centra i bila je dio od 5.000 vojnika iz 21 države koji su učestvovali u vežbi koja je bila usmjerena na to koliko dobro jedinice mogu brzo da odgovore na krizne situacije.

U sklopu realizacije vježbe “Combined Resolve XII” jedinica iz sastava mehanizovanog vježbovnog bataljona postigla je zapažene rezultate i više nego pozitivno prihvaćena od strane ocjenjivačkih timova, jer je stavljena u izuzetno izazovne situacije o čemu je pisano i u vojnim časopisima oružanih snaga SAD ”Stars&Stripes”.

„Naime, prema scenariju vježbe oko 30 pripadnika suprostavljenih snaga, koje su predstavljali američki vojnici i pripadnici OS BIH, čekali su da savezničke snage odu iz sela prije nego što su oteli autobus i likvidirali gradsko rukovodstvo, a zarobljene civile koristili kao ljudski štit.

Dok su pucali na vojne policajce koji su se približavali, neprijateljski vojnici su se popeli na oklopne transportere američkih vojnika i počeli da ubacuju granate unutra. 

Neprijatelj je blokirao većinu američkih vojnika u centru grada i tražio artiljerijski udar koji ih je dokrajčio.

“Mi otežavamo situaciju vojnicima”, rekao je Herbert, jedan od mentora na vježbi. Zatim je dodao: “Mi činimo sve što možemo da ih testiramo, a bosanski vojnici rade odličan posao. Zaista sam impresioniran njima”, navodi časopis ”Stars&Stripes”.

Pripadnik OS BiH Eldin Hrapović komandir voda na CR XII je izjavio: “Naš tim je definitivno osvjetlao obraz Oružanih snaga BiH. Uspješno smo izvršili jednu od najsloženijih misija koja je u najvećoj mjeri doprinijela ostvarenju misije cjelokupnih OPFOR snaga. Mnogo toga sam naučio iz odnosa prema civilima angažovanih u vježbi koji nikome nisu bili naklonjeni. Njihovo povjerenje smo morali steći svojim postupcima, što se u kasnijim operacijama pokazalo od krucijalnog značaja. Stečeno znanje ćemo iskoristiti da na što bolji način pripremimo i obučimo vojnike OS BiH, kako bi izvršavali misije po cijelom svijetu” .

Pripreme za vježbu “Combined Resolve (CR) XII” su izvedene na poligonu Manjača gdje je jedinica izvodila aktivnosti u sastavu predviđenom za učešće na vježbi.

17 FOTO GALERIJA