Međunarodne vježbe

Učešće Voda vojne policije iz sastava bVP na Međunarodnoj vježbi „SABER JUNCTION 19”


U organizaciji Multinacionalnog Centra JRMC (Joint readines multinational center), od 11. do 30. septembra 2019. godine, realizovana je međunarodna vježba pod nazivom „SABER JUNCTION 19” u vojnoj bazi „Hohenfels”, SR Njemačka. Na vježbi je učestvovao 41 pripadnik OS BiH, od čega 34 pripadnika Voda vojne policije iz sasatava Bataljona vojne policije Brigade taktičke podrške.

Međunarodna vježba „SABER JUNCTION 19”, u kojoj je učestvovalo 17 zemalja, vodena je od strane 173. Padobranske brigade Kopnene vojske SAD, a Vod vojne policije je bio pridodat 54. bataljonu borbene inžinjerije. Vod je bio angažovan na izvršavanju vojnopolicijskih poslova i zadataka u uslovima konvencionalnog ratovanja.

Pripadnici voda vojne policije pokazali su profesionalnost, odgovornost, vještine i nesebično zalaganje prilikom izvršavanja pred njih postavljenih zadataka. Za profesionalno obavljanje zadataka dodijeljena im je zahvalnica i pohvala za profesionalnost, kooperativnost i saradnju sa pripadnicima 54. bataljona borbene inžinjerije, a komandant inžinjerije pukovnik Sean R. Shields pri uručenju Zahvalnice i pohvale rekao da su pripadnici Voda vojne policije iz OS BiH najbolja međunarodna jedinica sa kojom je imao priliku sarađivati na vojnim vježbama ovoga tipa. Pored toga OR2 Arnel Vilić je dobio priznanje Heroj Hohenfelsa za vještine i profesionalnost koju je pokazao tokom vježbe

Međunarodna vojna vježba “SABER JUNCTION 19”, dobar je pokazatelj spremnosti, obučenosti, predanosti i spretnosti pripadnika Vojne policije, tokom koje su pokazali i dokazali da i uz tehnološke nedostatke mogu odgovoriti dodijeljenim zadacima u uslovima konvencionalnog ratovanja. Također, značaj vježbe se ogleda i u tome što su učesnici iz sastava Voda VP naučili nove vještine, ulogu vojne policije u konvencionalnom ratovanju, te stekli prijateljstva i poznanstva sa pripadnicima partnerskih snaga.

3 FOTO GALERIJA