Međunarodne vježbe

2.HS br ZSiPZO učestvovao na međunarodnoj vježbi „Brzi odgovor 2019“


Sa ciljem provjere sposobnosti zajedničkog djelovanja EUFOR-a i OSBiH u operacijama za brzo reagovanje u slučaju vanrednih događaja, od 07.-11.10.2019. godine, na teritoriji BiH, EUFOR je organizovao međunarodnu vježbu „Brzi Odgovor 2019“

2.HS brZSiPZO je u pomenutoj vježbi učestvovao sa jednim helikopterom UH-1H sa zadatkom medicinska evakuacija zračnim putem (MEZP).

Nakon što su snage za brzu reakciju (QRF snage) 2/4.pbr uputile zahtjev za MEZP, JOC (Joint Operation Center) baziran u kasarni „Božan Šimunović“ Čapljina, 09.10.2019. godine, dao je odobrenje i signal za uzbunu helikopterske posade 2.HS-a.

Odmah po prijemu signala posada helikoptera UH-1H je krenula na izvršenje zadatka. Povrijeđeni pripadnik QRF snaga 2/4.pbr je prebačen sa lokacije skladišta MiMES „Duži“ Trebinje u najbližu medicinsku ustanovu.

Za realizaciju ove međunarodne vježbe, 2.HS brZSiPZO, je pored helikoptera UH-1H i četiri člana posade angažovao i jednu cisternu za dopunu goriva sa dva poslužioca.

Zadatak je izvršen krajnje profesionalno i u skladu sa najvišim standardima, poštujući važeće SOP-ove.

2.HS je i ovom prilikom pokazao svoju sposobnost i spremnost za učešće u zajedničkim vježbama sa NATO snagama.

4 FOTO GALERIJA