Međunarodne vježbe

Pripadnici OS BiH na vojnoj vježbi COMBINED RESOLVE XII


Pripadnici Centra za borbenu obuku Manjača iz sastava mehanizovanog vježbovnog bataljona su dana 17.01.2020. godine u večernjim satima upućeni u SR Njemačku, gdje će u vremenu od 18.01-06.02.2020. godine učestvovati na međunarodnoj vojnoj vježbi COMBINED RESOLVE XIII (2020) u sastavu OPFOR bataljona Združenog multinacionalnog centra za obuku u bazi u Hohenfelsu.

Vojna vježba COMBINED RESOLVE XIII (2020) je redovna godišnja vježba snaga SAD u Evropi kroz koju se vrši provjera obučenosti jedinica i na kojoj učešće uzimaju predstavnici drugih zemalja. Vježba se izvodi istovremeno na poligonima u Hohenfelsu i Grafenveru i na njoj učestvuje oko 5000 pripadnika iz međunarodnog okruženja. Cilj vježbe je razmjena iskustava i znanja, promocija regionalne stabilnosti i povjerenja među partnerima.

Pripadnici CBO po drugi put učestvuju na ovoj vježbi u izvršenju namjenskih zadataka suprotstavljenih snaga. Zadaci obuhvataju širok spektar operacija a prethodno učešće ove jedinice ostavilo je značajan trag te su sad i očekivanja veća.  

Pripreme za vježbu u trajanju od nekoliko sedmica su izvedene u Centru za borbenu obuku i na poligonu Manjača gdje je jedinica izvodila aktivnosti u sastavu predviđenom za učešće na vježbi.