Međunarodne vježbe

Jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješne na EUFOR-ovoj vježbi „Brzi odgovor 2020“


Šestog dana EUFOR-ove vježbe „Brzi odgovor 2020“, u koju su uključene i jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, u Kampu Butmir kod Sarajeva je u petak, 5. septembra 2020. godine, upriličen Dan visokih zvanica.

U prisustvu državnih ministara, međunarodnih ambasada i predstavnika EUFOR-a, ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Podžić i načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović čestitali su pripadnicima OS BiH i jedinicama EUFOR-a na pokazanoj spremnosti i efikasnosti.

Godišnjom vježbom „Brzi odgovor“ provjerava se sposobnost EUFOR-a da rasporedi rezervne snage koje se nalaze izvan BiH, a koje zemlje učesnice drže u visokoj pripravnosti. OS BiH na vježbi učestvuju sa jednim pješadijskim vodom, pripadnicima Vojne policije, timom za uklanjanje eksplozivnih sredstava (EOD) i jednim helikopterom za medicinsku evakuaciju. Za potrebe vježbe, Ministarstvo odbrane BiH dalo je na raspolaganje EUFOR-u i vlastite infrastrukturne kapacitete na različitim lokacijama u Bosni i Hercegovini.

„Bosna i Hercegovina u vježbi učestvuje kako sa jedinicama  Oružanih snaga BiH tako i sa drugim sigurnosnim institucijama. Osim EUFOR-ovih glavnih ciljeva vježbe, ovim je uz spremnost OS BiH pokazana i funkcionalna saradnja sigurnosnih struktura naše zemlje“, rekao je ministar Podžić.

„Vježba predstavlja potvrdu dugogodišnje uspješne saradnje OS BiH i EUFOR-a, posebno u obuci koja doprinosi da pripadnici OS BiH kroz individualnu i kolektivnu obuku dostignu najviše zahtjevane standarde“, rekao je general Mašović. Uz čestitke jedinicama OS BiH, on je iskazao zahvalnost Komandi EUFOR-a i svim zemljama koje su učestvovale, uprkos izazovima koje prouzrokuje COVID-19.

U sklopu vježbe „Brzi odgovor 2020“, rezervne snage EUFOR-a stigle su iz Austrije, Bugarske, Grčke, Mađarske, Italije, Rumunije, Ujedinjenog Kraljevstva i sastava KFOR-a, kako bi se pridružile kolegama iz Multinacionalnog bataljona EUFOR-a, prije raspoređivanja na lokacije širom BiH.     

9 FOTO GALERIJA