Vojne vježbe OS BiH u BiH

Realizovana Glavna planska konferencija za “Bilateralnu vježbu” sa Oružanim snagama SAD-a


Na lokaciji kasarne i aerodroma „Dubrave“ Živinice 10.09.2020. godine realizovana je Glavna planska konferencija za međunarodnu vježbu “Bilateralna vježba” Oružanih snaga BiH sa Oružanim snagama SAD-a.

Nosioc realizacije konferencije, na kojoj je učestvovalo 38 lica, bila je Operativna komanda OS BiH, koju je predvodio zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije brigadni general dr.Kenan Dautović.

U uvodnom obraćanju, brigadni general dr.Kenan Dautović, u ulozi oficira za provođenje vježbe, pozdravio je sve prisutne učesnike konferencije i poželio im dobar rad, istaknuvši ciljeve i očekivane rezultate konferencije, kao i značaj ovakvog načina obučavanja pripadnika OS BiH. Pored generala Dautovića, učesnicima konferencije obratili su se predstavnici ZŠ OS BiH, KOiD, međunarodnog aerodroma Tuzla i ODC-a. U ime Komande 5. pbr, kao domaćina ove konferencije, prigodnim riječima obratio se i komandant 5.pbr OS BiH, brigadir Emir Kliko.

Na konferenciji je izvršena analiza realizovanih zadataka koje su proizašle iz Inicijalne planske konferencije. U nastavku rada konferencije, formirane su radne grupe, koje su razvile sve potrebne planove i instrukcije, te ih prezentirale na kraju rada konferencije.

Kako je istaknuto, svi ciljevi konferencije su ispunjeni, nakon čega slijedi priprema i realizacija Finalne koordinacijske konferencije.

2 FOTO GALERIJA