Vojne vježbe OS BiH u BiH

Počela “Bilateralna vježba” OS BiH i SAD-a


Zajednička vojna vježba pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država pod nazivom “Bilateralna vježba” počela je 18. novembra 2020. godine na poligonima Glamoča i Manjače. Cilj vježbe je unapređenje partnerske saradnje sa SAD-om i NATO partnerima, te razvijanje interoperabilnosti i sposobnosti OS BiH.

Terenska vježba se realizira na poligonu Glamoč, uz kompjutersku koordinaciju sa Centrom za borbene simulacije poligona Manjača i upotrebu specijalista za navođenje i kontrolu zračne podrške (Joint Terminal Attack Controllers - JTAC). Blisku zračnu podršku snagama na zemlji pružaju dva aviona F-16 iz zrakoplovne baze Aviano, Italija, koji, umjesto bojeve municije, koriste lasersko zaključavanje cilja i simulirano uništenje, dok je helikopter UH-1H angažiran za medicinsku evakuaciju zračnim putem. Ovim će u potpunosti biti simulirana integracija kopnenih i zračnih snaga.

Ova vježba, u kojoj ukupno učestvuje 280 pripadnika OS BiH zajedno sa snagama SAD-a, doprinosi povećanju sigurnosti i stabilnosti na Balkanu. Pandemija “COVID-19” primorala je OS BiH da smanje broj učesnika i da se prilagodi novonastaloj situaciji kako bi se vježba održala uz pridržavanje svih epidemioloških preporuka i mjera.

Za potrebe vježbe formiran je i privremeni Medijski informativni centar (MIC) sa 13 pripadnika OS BiH, dva pripadnika američke vojske iz Regionalnog informativnog tima za podršku, tri pripadnika Savjetodavnog tima američkih zračnih snaga i jednog predstavnika odnosa s javnošću iz Komande specijalnih operacija za Evropu, a u saradnji sa Uredom za odbrambenu saradnju (ODC) pri Ambasadi SAD-a u BiH.

U okviru vježbe, 19. novembra 2020. godine od 10.00 do 11.00 sati na lokaciji vojnog poligona Glamoč će biti organiziran Dan posjetilaca, uz prisustvo visokih zvaničnika. Tom prilikom će biti prikazan dio operativnih sposobnosti Oružanih snaga BiH na terenu sa bliskom zračnom podrškom aviona F-16.

10 FOTO GALERIJA