Vojne vježbe OS BiH u BiH

Inicijalna planska konferencija za vježbu Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srbije „Manjača 21“


U povodu pripremnih radnji za realizaciju vježbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srbije „Manjača 21“, 27. aprila 2021. godine u online formatu, održana je inicijalna planska konferencija.

Inicijalnu plansku konferenciju ispred Oružanih snaga BiH predvodio je komandant Operativne komande OS BiH generalmajor Radovan Ilić. Konferencija je realizovana sa ciljem da se potvrde zadaci obučavanja, te predstavi draft Dizajna vježbe „Manjača 21“. Predmetna vježba će se realizovati u mjesecu oktobru 2021. godine na glavnom području obuke Oružanih snaga BiH Manjača, uz učešće komandi i jedinica Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Vojske Republike Srbije, a u skladu sa Planom bilateralne vojne saradnje između Ministarstava odbrane Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.

Kao rezultat konferencije, potvrđena je specifikacija, cilјevi, zadaci kao i načelna organizacija snaga za vježbu ,,Manjača 21”.

4 FOTO GALERIJA