VOJNI PORTAL

Pripadnici OS BiH podržali „Marš mira 2016.”


Povodom obilježavanja „21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice“ oko 200 pripadnika OS BiH od 07.07. do 11.07. 2016. godine pružalo je podršku „Maršu mira 2016.“.

Obilježavanju „21 godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice“ prethodile su detaljne pripreme, uključujući i prikupljanje sredstava iz sastava svih jedinica OS BiH uključujući i odabir personala koji će učestvovati u planiranim aktivnostima. Kao i ranijih godina, nosilac ovog zadatka bila je 5. pješadijska brigada, tj. 1. pješadijski bataljon, u koordinaciji sa jedinicama Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane i Brigade taktičke podrške.

Ključni zadaci jedinica OS BiH odnosili su se na osiguranje uslova za smještaj učesnika Marša mira, na lokacijama u Nezuku (Sapna) 07.07.2016. godine (za 500 učesnika), te u periodu od 08.07. do 11.07. 2016. godine na lokacijama Liplje (Zvornik), Pobuđe (Bratunac) i Potočari (Srebrenica) – smještaj za oko 2.500 učesnika marša. Osim logističkog personala, 5. pbr OS BiH je angažovala 46 pripadnika koji su na dan dženaze (11.07. 2016. godine) asistirali brojnim državnim i međunarodnim delegacijama prilikom polaganja cvijećа u „Memorijalnom centru Potočari“.

Helikopteri za hitnu medicinsku evakuaciju (MEDEVAC) iz sastava 2. hs brZSiPZO, su od 8. do 11. jula 2016. godine bili aktivna (24h) podrška "Maršu mira 2016" i obilježavanju „21. godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice“. U okviru zadaća ovog tima izvršene su dvije hitne medicinske intervencije dva učesnika Marša mira. Jedan učesnik je u jutarnjim satima 09.07.2016. evakuisan sa područja Kamenice i prebačen u UKC Tuzla, dok je drugi učesnik istog dana evakuisan u poslijepodnevnim satima sa područja Konjevića polja u UKC Sarajevo. Iz sastava Brigade taktičke podrške pored snaga za zaštitu 11.07.2016. bili su angažovani Počasna jedinica i Orkestar OS BiH.

S obzirom na značaj svih događaja koji se održavaju povodom kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida nad Bošnjacima Srebrenice, na svim nivoima su formirani timovi kako za koordinaciju upotrebe resursa OS BiH, tako i za prihvat, doček i ispraćaj domaćih i međunarodnih delegacija. Iako su temperature tokom realizacije zadaće bile visoke, treba naglasiti da je zahvaljujući naporima svih pripadnika ova aktivnost veoma kvalitetno realizovana.

OS BiH će i dalje u okviru raspoloživih kapaciteta i resursa biti u stalnoj pripravnosti za pružanje pomoći građanima i civilnim organima vlasti u BiH po zahtjevima i u izvanrednim situacijama, te time dati svoj puni doprinos u izvršavanju zakonom propisane misije.

4 FOTO GALERIJA