VOJNI PORTAL

Uspješno završen Opšti kurs za instruktore klasa 16-I


U kasarni „Travnik“ OS BiH 30.09.2016. godine 14 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine uspješno je završilo Opšti kurs za instruktore OS BiH.

Na završnoj ceremoniji uvodnim riječima se obratio voditelj kursa major Alman Kasumović koji je čestitao polaznicima završetak uspješno realizovanog kursa, a posebno se osvrnuo na izuzetnu atmosferu i zainteresovanost tokom realizacije ove klase kursa.

Završnim riječima prisutnima se obratio komandant Centra za profesionalni razvoj pukovnik Edin Ramić, koji se u svome obraćanju osvrnuo na značaj ovog kursa sa aspekta standardizacije i provođenja propisanih procedura u jedinicama OS BiH, te razmjeni iskustava, a polaznicima uspješno završenog kursa zaželio puno ličnog i profesionalnog uspjeha.

Opšti kurs za instruktore realizovan je u trajanju od 4 sedmice, a u skladu sa odobrenim programom kursa sa instrukcijama, tematskim planom i rasporedom obuke. Na kursu se poseban akcenat daje na teme: Didaktičko-metodički pristup nastavi te Razvoj i prezentacija lekcija, gdje se polaznici upoznaju sa metodičkim normama razvoja lekcija, kao i samostalnog razvoja lekcija.

Nakon obraćanja komandant Centra za profesionalni razvoj pukovnik Ramić je svim polaznicima uručio certifikate o uspješno završenom Opštem kursu za instruktore OS BiH.