VOJNI PORTAL

Održan turnir u futsalu – mali nogomet na nivou Brigade taktičke podrške


U organizaciji Bataljona vojne policije Brigade taktičke podrške, na malonogometnom terenu kasarne “Rajlovac OS BiH”, 04.04.2017. godine održan je turnir u futsalu – mali nogomet, na nivou Brigade taktičke podrške.

Turnir se igrao sistemom “svak sa svakim” i nakon odigrana tri kruga, odnosno šest utakmica, ekipe su ostvarile slijedeći plasman: prvo mjesto Bataljon vojne policije, drugi se plasirao Inžinjerijski bataljon, na trećem mjestu je Bataljon veze i četvrti Vojnoobavještajni bataljon.

Turnir je protekao u izuzetno fer korektnoj sportskoj atmosferi, a jedan od ciljeva – jačanje međuljudskih odnosa pripadnika Brigade taktičke podrške koji su razmješteni po lokacijama širom Bosne i Hercegovine je u potpunosti dostignut. Vremenski uslovi su bili idealni za ovakvu vrstu turnira, što je bio još jedan element da sve protekne u najboljem redu.

Trener ekipe Brigade taktičke podrške stariji vodnik prve klase Safet Somun je po završetku turnira odredio igrače koji će činiti ekipu brigade za nastup na turniru u futsalu na nivou Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je planiran da se održi u periodu od 24.04. do 28.04.2017. godine na lokaciji kasarne “Dubrave” Živinice.

6 FOTO GALERIJA