Vijesti

Donacija zaštitne opreme za Oružane snage Bosne i Hercegovine od strane Ambasade Velike Britanije


Vojni ataše Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH pukovnik Andrew G. Tait, 17. septembra 2020. godine, u Domu OS BiH, izvršio je predaju zaštitne opreme za borbu protiv širenja koronavirusa COVID-19.

U skladu sa opredjeljenjem Vlade Ujedinjenog Kraljevstva za kontinuiranu podršku Oružanim snagama BiH, u prostorijama Doma OS BiH izvršena je predaja zaštitne opreme i dezinfektanta. Donacija je približne vrijednosti 10 000 funti i sastoji se od 3M maski, dezinfektanata za ruke, medicinskih termometara i dodatnih sredstava za dezinfekciju. Ova oprema će se koristiti kao direktna podrška u učešću  deklarisane Bataljonske grupe lake pješadije Oružanih snaga BiH za vrijeme NEL-1 ocjenjivanja navedene jedninice.

Ispred Zajedničkog štaba OS BiH predaji zaštitne opreme prisustvovao je pukovnik Emil Knih, koji se zahvalio vojnom atašeu britanske ambasade pukovniku Taitu na doniranim sredstvima.

4 FOTO GALERIJA