Saradnja sa NATO

PARP i Partnerski ciljevi

PARP predstavlja ključni mehanizam programa Partnerstvo za mir (PfP) – NATO i odraz je procesa planiranja snaga, koji se neprestano sprovodi unutar same Alijanse (NATO) na države partnere te omogućava partnerima da razviju ostvarljive i održive sposobnosti, kako za svoje sigurnosne potrebe, tako i za doprinos NATO operacijama.

Proces planiranja i revizije (Planning and Review Process – PARP) ima za cilj da pomogne zemlji partneru (PfP BiH) da razvije vojne kapacitete radi doprinosa aktivnostima PfP od kojih su najvažnije mirovne operacije pružanja humanitarne pomoći, traganja i spašavanja. Od zemlje partnera se zahtijeva da ispuni Upitnik sveukupne interoperabilnosti PfP kojim se daje odgovor na pitanja statusa nacionalnih snaga u smislu njihove interoperabilnosti sa NATO snagama. Upitnik takođe sadrži i pitanja i domene odbrambene politike, demokratske kontrole oružanih snaga, nacionalne politike u vezi sa saradnjom u okviru PfP, relevantne finansijske i ekonomske planove, detaljne informacije o vojnim kapacitetima partnerske zemlje koje je spremna da stavi na raspolaganje za saradnju u okviru PfP, zatim sveobuhvatni pregled vojnih snaga i partnerskih ciljeva (PC) koji se tiču mjera definisanih za unapređenje sposobnosti vojnih snaga da djeluju sa snagama Alijanse.

Nakon odgovora na PARP upitnik NATO priprema procjenu planiranja i pregleda, te skup partnerskih ciljeva koji se zajednički usvajaju nakon detaljnih bilateralnih i multilateralnih konsultacija između zemlje partnera i Alijanse. Partnerski ciljevi uključuju niz mjera koje su potrebne da bi oružane snage PfP zemlje ostvarile viši stepen sposobnosti zajedničkog djelovanja sa snagama ostalih članica NATO-a.

Partnerski ciljevi služe za poboljšanje interoperabilnosti. Interoperabilnost se odnosi na: organizaciju, strukturu, edukaciju, opremu i ubuku OS BiH kao zemlje partnera, te predstavlja vezu između NATO snaga, PfP i drugih zemalja koje nisu članice NATO, koja će im omogućiti zajedničko razumjevanje a potom i zajedničko djelovanje na istim zadacima.

Učešćem u PARP-u partneri sebi postavljaju zahtjeve u razvoju sopstvenih sposobnosti u vidu partnerskih ciljeva. Bosna i Hercegovina ima ukupno 40 partnerskih ciljeva (PC). U nadležnosti OS BiH je 17 partnerskih ciljeva - od toga su 3 opšta (G), 11 kopnenih (L) i 3 zračna (A). Svi PC iz nadležnosti OS BiH nastavljaju kontinuirano sa implementacijom.

PARTNERSKI CILJEVI OS BiH 2014. - 2016. (PG 2014)

OPŠTI

G 1105 - CIMIC SPOSOBNOSTI

G 1202 - PREDUPUTNA OBUKA SNAGA ZA UPUĆIVANJE U MISIJE         

G 7201 - ABH ZAŠTITA

KOPNENI

L 1003 - SPOSOBNOST RAZMJEŠTANJA SNAGA ZA DJELOVANJE U EKSTREMNIM KLIMATSKIM USLOVIMA

L 1100 - DOPRINOS BORBENOM JEDINICOM

L 1101 - DOPRINOS JEDINICOM BORBENE PODRŠKE

L 1201 - PRIPREMA I OBUKA ZA OPERACIJE

L 3003 - ISTAR STRUKTURA I SPOSOBNOSTI

L 3004 - SREDSTVA BORBENE IDENTIFIKACIJE I OBUKA U BORBENOM IDENTIFICIRANJU ZA KOPNENE SNAGE

L 4000 - OPERACIJE ZDRUŽENIH RODOVA NA URBANOM TERENU

L 4006 - NESMRTONOSNE SPOSOBNOSTI I ORUŽJE (NLW)

L 6107 - TAKTIČKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEMI

L 7100 - BORBA PROTIV IMPROVIZIRANIH UBOJNIH SREDSTAVA (CIED)

L 7101 - OTKRIVANJE MINA, DEMINIRANJE I EOD SPOSOBNOSTI

ZRAČNI

A 3002 - NATO KOMPATIBILNI IDENTIFIKACIJSKI SISTEM                                     

A 6115 - POMAGALA I RADIO UREĐAJI ZA ZRAČNU NAVIGACIJU

A 7106 - SAMOZAŠTITA LETJELICA


 

IMPLEMENTIRANI PARTNERSKI CILJEVI BiH

G 0010 - RAZVOJ KONCEPTA   (PG 2010)

G 2701 - ZAJEDNIČKA ORGANIZACIJA KOMANDI   (PG 2010)

G 0630 - DRŽAVNA HUMINT SPOSOBNOST   (PG 2012)

A 1100 - DOPRINOS LETJELICAMA ZA PODRŠKU   (PG 2008)

G 4001 - LOGISTIČKO OSOBLJE ZA VEZU  (PG 2010)