Vijesti

Najviši dužnosnici Ministarstva odbrane BiH, Oružanih snaga BiH i NATO Štaba Sarajevo posjetili jedinice OS BiH na izvođenju NATO ocjenjivanja NEL-1


Bataljonska grupa lake pješadije OS BiH na dobrom putu da uspješno završi NEL-1 ocjenjivanje.

Ministar odbrane BiH Sifet Podžić, načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović i komandant NATO Štaba Sarajevo brigadni general Williamom J. Edwards  su u srijedu, 23. septembra 2020. godine, posjetili vojni poligon obuke „Manjača“ u cilju praćenja ocjenjivanja NEL-1 Bataljonske grupe lake pješadije (INF-L-BNG).

Prilikom obilaska vojnog poligona „Manjača“ održan je brifing o vježbi od strane direktora vježbe brigadira Slavena Blavickog, u okviru kojeg su gosti upoznati sa dinamikom ocjenjivanja NEL-1. Također, gostima se obratio direktor ocjenjivanja NEL-1 pukovnik Tore Bade, koji će u petak, 25. septembra 2020. godine, saopštiti Inicijalni terenski izvještaj te da će konačna ocjena o stepenu interoperabilnosti jedinice biti izrečena u periodu od 30 dana, nakon detaljne analize. Pukovnik Bade je istakao zadovoljstvo sa dosadašnjim tokom ocjenjivanja te naglasio da je Bataljonska grupa lake pješadije na dobrom putu da uspješno završi NEL-1 ocjenjivanje.

Ministar Podžić je istakao svoje zadovoljstvo viđenim te naglasio da ovom vježbom Oružane snage BiH na svom poligonu Manjača, izvode svoju obuku, a da ih predstavnici NATO zemalja samo ocjenjuju. „Na vježbi ne učestvuju vojnici NATO-a“, rekao je ministar Podžić. „Jedna od misija OS BiH jeste učešće u mirovnim operacijama, predvođenim NATO-om, Ujedinjenim narodima ili Evropskom unijom. Do sada je BiH obučila 11 četa i nešto vodova različitih specijalnosti, koje su spremne za izvršavanje takvih misija. Za naredni ciklus saradnje, mi smo 2019. godine deklarisali bataljon lake pješadije. Nakon što je prošle godine obavljeno samoprocjenjivanje (tzv. SEL-1) ove jedinice, sada ovu jedinicu po prvi put ocjenjuju ocjenjivači NATO-a (tzv. NEL-1). U naredne dvije godine u planu su ocjenjivanja nivoa SEL-2 i NEL-2, tako da 2023. godine za mirovne misije imamo osposobljenu Bataljonsku borbenu grupu lake pješadije.“

Tokom posjete gosti su imali priliku da se upoznaju sa aktivnostima i zadacima jedinica iz strukture Bataljonske grupe lake pješadije. Načelnik Zajedničkog štaba OS BiH generalpukovnik Senad Mašović istakao je posebno važnim što Oružane snage BiH kroz realizaciju vježbe NEL-1 podižu svoj nivo interoperabilnosti sa NATO, unapređuju kvalitete obuke i kapacitete, ali i kreiraju pretpostavke da pored Bataljonske grupe lake pješadije i ostale jedinice OS BiH imaju bolje standarde i kvalitetniju obuku. Također, naglasio je da se posebna pažnja prilikom pripreme i tokom realizacije vježbe posvetila poštivanju svih epidemioloških i higijenskih mjera propisanih od nadležnih institucija, a u cilju spriječavanja širenja pandemije COVID-19.

Komandant NATO Štaba Sarajevo brigadni general William J. Edwards je čestitao na uspješnom provođenju ovog vrlo zahtjevnog događaja, te dodao: „Da bi se bataljonska grupa izvela na vježbu za to su potrebni organizacija, resursi i napori mnogih ljudi u cijelom odbrambenom sistemu. Još više je sve komplikovano zbog restrikcija uzrokovanih pandemijom COVID-19 i mjerama zaštite koje se moraju provoditi. Prema onome što sam vidio, tim je uradio izvrstan posao i uspostavio uslove za vježbu, ublažavajući rizik od COVID-19 po vojnike“. General Edwards je i pohvalio generala Mašovića i ministra Podžića zbog njihove predanosti razvoju dobro obučenih i opremljenih snaga sposobnih za provođenje misije koje im propisuje Zakon o odbrani.

Aktivnosti u sklopu NATO ocjenjivanja NEL-1 po Konceptu operativnih sposobnosti (OCC E&F) počele su 21. i bit će završene 24. septembra. Pripadnici INF-L-BNG se kroz ocjenjivanje NEL-1 provjeravaju i ocjenjuju od strane NATO ocjenjivača u oblasti interoperabilnosti, koja obuhvata obučenost, organizaciju, strukturu i opremu deklarisanih jedinica po NATO listi zadataka.

Praćenju ocjenjivanja na vojnom poligonu obuke „Manjača“ prisusutvovali su i zamjenici ministra odbrane BiH Mirko Okolić i Mijo Krešić, zamjenici načelnika ZŠ OSBiH generalmajor Ivica Jerkić i generalmajor Gojko Knežević, kao i ostali generali OS BiH.

10 FOTO GALERIJA