Vijesti

Obuka pripadnika Oružanih snaga BiH u oblasti odnosa s javnošću u operacijama


U periodu od 06. do 08. jula 2021. godine, u Domu OS BiH realizovana je obuka na temu „Public Affairs in Operations“ (Odnosi s javnošću u operacijama) od strane instruktora NATO Mobilnog trening tima (MTT) iz Napulja (JFC Naples).

Predavači iz NATO-a, kroz dvodnevnu obuku, predstavili su najbolje prakse iz oblasti odnosa s javnošću u operacijama, koje će polaznicima obuke pomoći da budu efikasniji u primjeni strateškog komuniciranja, kreiranju poruka prema široj javnosti, kao i medijskom planiranju aktivnosti jedinica u kojima obnašaju dužnosti.

Navedenoj obuci prisustvovalo je trinaest pripadnika Oružanih snaga BiH sa taktičkog, operativnog i strategijskog nivoa. Ispred Ministarstva odbrane BiH, otvaranju kursa prisustvovala je šefica Ureda za odnose s javnošću Umom Sinanović, koja je istaknula da su Ministarstvo odbrane i Oružane snage BiH opredijeljene obučavanju kadrova koji rade u odnosima s javnošću, te primjeni pozitivnih praksi u oblasti strateškog komuniciranja u buduće prioritete rada.

6 FOTO GALERIJA