Oružane snage BiH

Učešće pripadnika mvb na vježbi (OPFOR) COMBINED RESOLVE XIII (2020)


Pripadnici Centra za borbenu obuku iz sastava mehanizovanog vježbovnog bataljona su u periodu od 18.januara do 06. februara 2020. godine, učestvovali na medjunarodnoj vježbi COMBINED RESOLVE XIII(2020) u sastavu OPFOR jedinice.

Vježba je izvedena u Multinacionalnom centru za obuku (JMRC) na poligonima za obuku u Hehenfelsu u SR Njemačkoj. Jedinica je bila u sastavu OPFOR bataljona pomenutog centra i izvodila je konvencionalne operacije, ofanzivne i defanzivne. U vježbi je učestvovalo oko 6000 pripadnika različitih jedinica iz medjunarodnog okruženja.

Pripreme za vježbu u trajanju od nekoliko sedmica su izvedene na poligonu Manjača gdje je jedinica izvodila aktivnosti u sastavu predvidjenom za učešće na vježbi.

U sklopu realizacije vježbe COMBINED RESOLVE XIII jedinica iz sastava mehanizovanog vježbovnog bataljona postigla je zapažene rezultate i više nego pozitivno prihvaćena od strane
ocjenjivačkih timova, jer je jedinica na vježbi, koja je ocjenjivana, stavljena u izuzetno izazovne situacije.

11 FOTO GALERIJA