Vijesti

Plan PMA za 2015 godinuGodišnjim planom protivminskih akcija OS BiH za 2015. godinu planirano je da se deminira 4.024.724 m² i da se radi na 70 deminerskih projekata u 35 opština širom BiH. Za realizaciju ovog plana koristiće se resursi deminerskog bataljona brTP i to: 34 manuelna deminerska tima, 4 tima za mašinsku pripremu zemljišta, 9 timova sa psima za otkrivanje eksploziva, a planirana je i podrška nevladine organizacije ″Norveška narodna pomoć″ u mašinskoj pripremi zemljišta. Pored toga planirano je i 5 rezervnih deminerskih projekata.

Plan Protivminskih akcija podijeljen je na 12 deminerskih ciklusa od čega su 3 deminerska ciklusa - Zimska kampanja deminiranja (period decembar – februar) i 9 deminerskih ciklusa - Ljetna kampanja deminiranja (period mart – novembar).