10.7.2020

Uređenje poligona i strelišta u Centru za osnovnu obuku Pazarić


Inžinjerijski bataljon brigade taktičke podrške Oružanih snaga Bosne i Hercegovine je od 02.07. do 10.07. 2020. godine sa inžinjerijskim mašinama uspješno uklonio otpad i rastinje sa poligona i strelišta COO Pazarić, sanirali odvodne kanale duž komunikacija lokalnog područja za obuku,te poravnali putne komunikacije unutar lokalnog područja za obuku.