9.9.2020

Uspješno realizovana vježba „Potraga 20“


Na lokaciji planine Vlašić u rejonu sela Gostilj, 09. septembra 2020. godine uspješno je realizovana vježba „Potraga 20“ u koordinaciji Službe traganja i spašavanja Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i Spasilačko koordinacijskog centra (RCC).