14.6.2019

Gašenje požara u koordinaciji OS BiH i civilnih struktura


2. Pješadijski bataljon zajedno sa brigadom zračnih snaga i Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom općine Bileća učestvovao u zajedničkoj vježbi gašenja požara 13. juna 2019 godine u kasarni “Bilećki borci” Bileća.