9.9.2020

Uspješno realizovana vježba „Potraga 20“


Na lokaciji planine Vlašić u rejonu sela Gostilj, 09. septembra 2020. godine uspješno je realizovana vježba „Potraga 20“ u koordinaciji Službe traganja i spašavanja Brigada zračnih snaga i protivzračne odbrane Oružanih snaga BiH, Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA) i Spasilačko koordinacijskog centra (RCC).
15.7.2020

U kasarni OS BiH “Rajlovac” provedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi


Na lokaciji kasarne “Rajlovac” 14.07.2020. godine od 09:00 do 14:00 sati u prostorijama Vojne ambulante Rajlovac, a prema godišnjem Planu aktivnosti i saradnje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Zavoda za transfuzijsku medicine F BiH, realizovana je akcija dobrovoljnog darivanja krvi, koju je organizovao Zavod za transfuzijsku medicinu F BiH u saradnji sa medicinskim osobljem OS BiH.