Vijesti

Gašenje požara u koordinaciji OS BiH i civilnih struktura


2. Pješadijski bataljon zajedno sa brigadom zračnih snaga i Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom općine Bileća učestvovao u zajedničkoj vježbi gašenja požara 13. juna 2019 godine u kasarni “Bilećki borci” Bileća.

“Požari nemaju šansu”. - Poruka je to sa današnje izvedene vježbe, „Pomoć civilnim strukturama u gašenju požara“. Vježba je održana na poligonu „Vodena Gradina“ u kasarni Bilećki Borci u Bileći. Na vježbi pored pripadnika 2. pješadijskog batalјona, 4.pješadijske brigade, OS BiH učestvovali su, Teritorijalna Vatrogasna jedinica iz Bileće i pripadnici helikopterskog prvog i drugog skvadrona Brigade Zračnih snaga OS BiH, sa helikopterima GAZELA i M8 MTV.

Na vježbi su prirustvovali i načelnik štaba 4. pješadijske brigade OS BiH brigadir Džemal Rahimić i predstavnik općinskih vlasti općine Bileća g-din Mihajilo Vujović. Uvodnu riječ pred početak vježbe održao je komandant 2.pješadijskog batalјona, pukovnik Nebojša Ivezić gde je prisutnima naglasio cilј i značaj kao i potrebu za održavanjem ovakvih vježbi. obzirom da su teritorija gde se nalazi smještena jedinica kao i općine Istočne Hercegovine izložene aktivnim požarištima, naročito u lјetnom periodu.

Koordinator i organizator vježbe komandant 2. Pješadijskog batalјona pukovnik Nebojša Ivezić naredio je da vježba može da počne. Kapetan Momir Đurić je poslije kratke geografsko-topografske orijentacije prisutne upoznao o scenariju vježbe.

Na poligon su prvi izašli vatrogasci Teritorijalne Vatrogasne jedinice iz Bileće i pristupili gašenju požara, zatim pripadnici 2.pješadijskog batalјona sa dva motorna vozila TAM 150, jednom cisternom za gašenje požara i jednom cisternom za popunu sa vodom te u saradnji sa Teritorijalnom vatrogasnom jedinicom pristupili gašenju požara.

Obzirom da požari mogu eskalirati i zaprijetiti kako imovini građana tako i privrednim subjektima helikopteri pripadnika Brigade Zračnih snaga OS BiH u saradnji sa pomenutim jedinicama gase požar na zadanim lokacijama.

 Na današnjoj vježbi pripadnici Brigade zračnih snaga su pokazali izuzetne vještine letenja, manevarske sposobnosti kao i precizno lociranje vatrenih tačaka,koje su uspješno ugašene. Vježba je završena demonstracijom medicinske evakuacije povrijeđenih. Iz navedenog važno je naglasiti: „Požari nemaju šansu“

Na kraju prisutnima se obratio načelnik štaba 4. Pješadijske brigade, brigadir Džemal Rahimić, koji se zahvalio učesnicima vježbe, i posebno istakao rad na pobolјšanju koordinacije između MO BiH i civilnih vlasti, kao i bolјoj opremlјenosti kako pripadnika OS BiH tako i vatrogasnih jedinica na lokalnom nivou. U završnoj riječi predstavnik općine Bileća g-din Mihajilo Vujović podržao je aktivnosti i nastojanja OS BiH da su uvjek spremne na pomoć u bilo kojim prirodnim nepogodama.

11 FOTO GALERIJA