Vijesti

Pripadnica Centra za osnovnu obuku u Pazariću, poručnik Nedžmina Dervišević proglašena je za najboljeg stranog polaznika na Logistics Captains Career Course, u Virginiji, SAD


U vremenskom periodu od 21. maja 2021. godine do 18. novembra 2021. godine, poručnik Nedžmina Dervišević boravila je u Fort Lee, Virginia SAD, na kursu Logistics Captains Career Course na U.S. Army Logistics University (ALU).

Na kursu koji je pohađalo 105 oficira, od kojih je 10 stranih polaznika iz Bostwane, Latvije, Litvanije, Rumunije, Kolumbije, Gruzije, Egipta, Jordana i Grčke , poručnik Nedžmina Dervišević proglašena je za najboljeg stranog polaznika tokom trajanja čitavog kursa, a pozicionirana je kao 15. polaznik kursa od ukupno 105 oficira, čime se uvrstila u 20% najuspješnijih polaznika i zaslužila posebno mjesto na Komadantovoj listi uspješnih oficira na Američkom logističkom univerzitetu. Po povratku u BiH i njenom javljanju u matičnu jedinicu inpresionirani uspjehom čestitke je isped COO uputio komandant Centra za osnovnu obuku pukovnik Alem Kaplan.

Pukovnik Kaplan je naglasio da je ovo uspjeh vrijedan pažnje te da je ponosan kao i svi pripadnici COO što je poručnica Dervišević pripadnik centra na ovaj način promovisala OS BiH. Uslovi za odlazak na ovaj tip obrazovanja bili su veoma zahtjevni, a neki od njih su: ispunjavanje općih vojnih kvalifikacijskih uslova, posebni zdravstveni kriteriji, kao i posjedovanje potrebnog nivoa poznavanja engleskog jezika.

Struktura kursa sastojala se od tri faze: osnovne faze u kojoj se oficiri upoznaju sa pojmovima i načinom organizacije i strukture funkcioniranja vojnih organizacija, kao i koraka procesa vojnog donošenja odluka, pripremne faze u kojoj se oficiri osposobljavaju da na osnovu svih podataka i uslova procijene pomoću matematičkih operacija i faktora sve potrebne informacije potrebne za održavanje vojne operacije na taktičkom i operativnom nivou, te završne faze koja sumira sve sposobnosti stečene u prethodne dvije faze i priprema polaznike da samostalno na kraju kursa, kao kulminaciju stečenog znanja, budu osposobljeni sami izračunati i predstaviti sve faktore neophodne za logističko podršku jedinica na nivou brigade i manjih organizacijskih jedinica, a za potrebe određene kopnene operacije.

Poručnik Nedžmina Dervišević je u periodu od 2014 – 2018. godine bila kadet OS BiH na Hrvatskom vojnom učilištu „Dr Franjo Tuđman“  u Zagrebu. Nakon završene vojne akademije, u julu 2018. godine pristupila je Oružanim snagama BiH u početnom činu potporučnika. Trenutno radi na formacijskom mjestu Oficir za operativno-logističke poslove u COO/KOiD.

4 FOTO GALERIJA