Zamjenik načelnika zajedničkog štaba OS BiH za resurse

Brigadni general Mirsad Ahmić

LIČNI  PODACI

Datum i mjesto rođenjа: 22.09.1970. Bukovičke Čivčije, Doboj, BiH

Bračni status:  Oženjen

Lični čin: brigadni general

Formacijski čin: generalmajor

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA:

1985.-1989. Vojna gimnazija Mostar

1989.-1992. Vojna akademija RV i PVO Rajlovac

1999.-2004. Fakultet odbrane i sigurnosti, FPN UNSA

2000.-2002. Ratna akademija KoV OS R Turske

2007.- Akademija OS Republike Turske

2011.-2012. Postdiplomski studij, Brisel, Kraljevina Belgija

ZAVRŠENI KURSEVI, SEMINARI i dr.:

1996. - Kurs k-danata bataljona, Zenica

1996.-1997. - KŠK i obuka brigade (MPRI program)

2007.-2009. - Kursevi u Centru za sigurnosnu saradnju, RACVIAC Zagreb

2007.-2010. - Kursevi i seminari u organizaciji NATO i ODC, BiH, inostranstvo

2010. - Kurs za oficire u NATO štabovima i komandama, NATO school Oberammergau, SR Njemačka

STRANI JEZICI:

Engleski jezik – aktivno

Turski jezik – aktivno

Ruski jezik – poznavanje

KRETANJE KROZ SLUŽBU:

1996.-1997. Komandant 2/379. mtbr 3. korpus VF BiH

1997.-2000. Zamjenik komandanta 379. mtbr 2. i 3.korpus VF BiH

2002.-2007. Komandant Nastavni centar Travnik VF BiH

2007.-2010. Načelnik Odjeljenje za upr.personalom u J1 ZŠ OS BiH

2010.-2013. Of. za reg. sig. part. zemlje i upravljanje personalom NATO HQ Brussels

2013.-2014. Načelnik, Odjeljenje za upr.personalom u J1 ZŠ OS BiH

2014 -2018. - Zamjenik komandanta za operacije OK OS BiH

2018.- 2024. - Generalni inspektor MO BiH          

2024.-           - Zamjenik NZŠ OS BiH za resurse

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI:

1995. - nadkapetan

1997. - major

2005. - pukovnik

2009. - brigadir

2015. - brigadni general