Zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za resurse

brigadni general Radovan Jović

LIČNI PODACI:

Datum i mjesto rođenja: 29. april 1965, Maglaj, Bosna i Hercegovina

Bračni status: Oženjen

Lični čin: brigadni general

Formacijski čin: brigadni general

 

OBRAZOVANjE / EDUKACIJA:

2015. - Visoke studije sigurnosti i odbrane

2012. - Škola nacionalne odbrane

2005. - Komandno-štabna škola

1988. - Vojna akademija

 

ZAVRŠENI SEMINARI I KURSEVI:

2015. - Upravljanje odbranom u širem sigurnosnom kontekstu

2014. - Mediji i komunikacija

2009. - Generalni inspektor

2008. - NATO sistem katalogizacije

2008. - Štabna obuka nivo brigade i više

2006. - Upravljanje operacijama u kriznim situacijama

 

KRETANjE KROZ SLUŽBU:

2024. - Zamjenik komandanta Komande za podršku OS BiH za resurse

2018. - 2024. - Komandant 6.pbr

2016. - 2018. – Šef odsijeka u Ministarstvu odbrane BiH

2015. - 2016. – Stručni savjetnik u Ministarstvu odbrane BiH

2013. - 2015. – Komandant Glavne logističke baze OS BiH

2010. - 2013. – Načelnik odjeljenja u OK OS BiH

2006. - 2010. – Načelnik odsjeka u OK OS BiH

2003. - 2006. – Načelnik odjeljenja u Upravi za logistiku GŠ VRS

2000. - 2002. – Pomoćnik komandanta za pozadinu u pješadijskoj brigadi VRS

1996. - 1999. – Načelnik štaba u pješadijskoj brigadi VRS

 

NAPREDOVANjE U SLUŽBI:

2023. – brigadni general

2013. - brigadir

2005. - pukovnik

2003. - potpukovnik

2000. - major

1995. – kapetan prve klase

1992. - kapetan

1989. - poručnik

1998. - potporučnik