Zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za operacije

brigadir Nebojša Bošnjak

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 20.05.1974. godine, Drvar

Bračni status: oženjen

Lični čin: brigadir

Formacijski čin: brigadni general

 

OBRAZOVANjE/EDUKACIJA

1993.-  Srednja prirodno-matematička škola, smjer programer, Drvar

1997.-  Vojna akademija KoV- smjer veza, Beograd

2004.-  Štabna škola za načelnike štabova i komandante brigada, Solun

2005. - Komandno-štabna škola, Solun

2015. - Škola Nacionalne odbrane, Atina

 

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

2002. – Kurs Grčkog jezika

2002. – Kurs komandanata bataljona, Atina

2008. – Kurs za posmatrače u UN misijama, Kilkis

2011. – Kurs Engleskog jezika, Ajdovščina

2018. – Seminar strateško političko-vojna pitanja

2018. – Seminar program strateškog liderstva

2018. – Međunarodni simpozijum, Peking

2021. – Seminar strateško političko-vojna pitanja

2022. – Regionalni strateški kurs za lidere

 

KRETANjE KROZ SLUŽBU

1997.-1998. – komandir radio-relejnog voda veze

1998.-2000. – komandir radio čete

2000.-2001. – zamjenik komandanta bataljona veze

2001.-2004. – komandant bataljona veze

2005.-2007. – komandant komandnog bataljona

2007.-2008. – načelnik kancelarije komandanta Komande za podršku

2008.-2013. – načelnik kancelarije zamjenika komandanta Komande za podršku

2013.-2015. – komandant Centra za borbenu obuku

2015.-2018. – komandant Glavne logističke baze

2018.-2024. – načelnik uprave za logistiku, ZŠ OS BiH

2024.-          – zamjenik komandanta OK OS  BiH za operacije

 

UNAPREĐENjE/NAPREDOVANjE U SLUŽBI

1997. - potporučnik VRS

1997. - poručnik VRS

2000. - kapetan VRS

2003. - kapetan I klase VRS

2008. - major

2013. - pukovnik

2017. – brigadir