Zamjenik komandanta Operativne komande OS BiH za resurse

brigadir Martin Propadalo

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 01.05.1970. godine, Novi Travnik

Bračni status: oženjen

Lični čin: brigadir

Formacijski čin: brigadni general

 

OBRAZOVANjE/EDUKACIJA

Pravni fakultet-Diplomirani pravnik

2010.- Komandno-štabna škola, Baltički odbrambeni koledž, Estonija

2020 . - Ratna škola „Ban Josip Jelačić“, HVU, Zagreb

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

1998. – Napredni oficirski kurs, CPR (MPRI) Pazarić, BiH

2000. – Napredni kurs obavještajne analitike, SAD

2003. – „Vođe za 21. vijek“ George C. Marshall Centar, SR Njemačka

2004. – Napredni obavještajni kurs, SAD

2005. – Štabni kurs, Centar za obuku za operacije podrške miru, Butmir, BiH

2008. – Napredne sigurnosne studije, George C. Marshall Centar, SR Njemačka

2011. – Pravni aspekti borbe protiv terorizma, Centar izvrsnosti za borbu protiv terorizma, R.Turska

2014. – Kurs PSYOPS, NATO škola, Oberammergau, SR NjEmačka

2017. – Kurs Hibridno ratovanje, NATO škola, Oberammergau, SR NjEmačka

2019. – Kurs INFO-OPS, NATO škola, Oberammergau, SR NjEmačka

 

KRETANjE KROZ SLUŽBU

1995.-1999. – Obavještajni oficir/analitičar u Centru za elektronska dejstava, 1. HGZ VF BiH

1999.-2007. – Glavni analitičar, Uprava za obavještajno-sigurnosne poslove, Zajednička komanda VF BiH

2007.-2010. – PNŠ za obavještajno sigurnosne poslove, CBO, KOiD

2010.-2011. – Načelnik odsjeka za upravljanje karijerom oficira, KUP

2011.-2016. – PNŠ za personal, BrZS i PZO

2016.-2020. – Načelnik odsjeka analitike, Ujedno zamjenik Načelnika uprave za obavještajno-sigurnosne poslove, ZŠ OS BiH

2020.-2024. – Stručni savjetnik za obavještajne poslove, Sektor za obavještajno-sigurnosne poslove, MO BiH i V.D. Šef odsjeka za kontraobavještajne poslove i sigurnost

2024.-          – zamjenik komandanta OK OS  BiH za resurse

 

UNAPREĐENjE/NAPREDOVANjE U SLUŽBI

2001. – kapetan

2007. - major

2013. - pukovnik

2018. – brigadir