Načelnik zajedničkog štaba Оružanih snaga BiH

generalmajor Gojko Knežević

LIČNI PODACI

Datum i mjesto rođenja: 20.08.1962. godine, Kozarska Dubica

Bračni status: oženjen

Lični čin: generalmajor

Formacijski čin: generalpukovnik

 

OBRAZOVANJE/EDUKACIJA

1982. - Srednja vojna škola, SSS

1989. - Vojna akademija KoV-OMJ, VSS

1999. - Komandno štabna škola - Beograd

2004. - Škola Nacionalne odbrane - Beograd

2012. - Visoki studij bezbjednosti i odbrane - Beograd

 

ZAVRŠENI, SEMINARI, KURSEVI i dr.

2005. - Kurs engleskog jezika, BiH

2009. - Seminar Pregled odbrane, BiH

2009. - Konferencija Generalni inspektor, BiH

2009. - Seminar Strateško-politička vojna pitanja, BiH

2009. - Seminar za generale i ključno osoblje, BiH

2010. - Seminar za više oficire, BiH

2010. - Seminar strategijsko planiranje i razvoj, BiH

2011. - Seminar Strateško-politička vojna pitanja, BiH

 

KRETANJE KROZ SLUŽBU

1997.-1998. - Načelnik štaba, 302.okbr VRS

1999.-2000. - Komandant brigade, 302.okbr VRS

2000.-2001. - Komandant brigade, 302.okbr „R“ VRS

2001.-2002. - Komandant brigade, 143.mbr VRS

2002.-2002. - Komandant brigade, 143.mbr „R“ VRS

2002.-2002. - Komandant brigade, 101.okbr „A“ VRS

2002.-2003. - Komandant brigade, 101.okbr VRS

2004.-2006. - Komandant divizije, 1.divizija „R“ VRS

2007.-2007. - v.d. inspektora, KP OS BiH

2007.-2008. - Inspektor, KP OS BiH

2009.-2013. - Načelnik uprave za politiku i planove, ZŠ OS BiH

2013.-2018. - Zamjenik komandanta KP OS BiH za resurse

2018.-2024. - Zamjenik načelnika ZŠ OS BiH za resurse

2024.-          - Načelnik ZŠ OS BiH

 

UNAPREĐENJE/NAPREDOVANJE U SLUŽBI

1982. - vodnik JNA

1985. - vodnik I klase JNA

1988. - stariji vodnik JNA

1989. - poručnik JNA

1992. - kapetan VRS

1995. - kapetan I klase VRS

1995. - major VRS

1999. - potpukovnik VRS

2002. - pukovnik VRS

2006. - brigadir

2014. - brigadni general

2018. – generalmajor