Vijesti

Uspješno završen komandno-štabni kurs


U veoma složenim uslovima uz striktno poštivanje propisanih mjera zaštite od epidemije COVID-19, 27.08.2020.godine u Centru za profesionalni razvoj (CPR) na lokaciji kasarne “Travnik” uspješno je završen komandno-štabni kurs (KŠK) klasa 20-I za 34 pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ceremoniji završetka kursa i dodjeli uvjerenja o uspješnom završetku kursa prisustvovali su načelnik odjela obuke/KOiD-a brigadir Mirsad Stabančić, načelnik odjela vojnih kurseva CPR-a pukovnik Dževad Selimović, pomoćnik načelnika štaba za operacije i obuku CPR-a pukovnik Željko Ljubojević, te polaznici i  instruktori KŠK .

Uvodnim obraćanjem prisutnima se obratio načelnik komandno-štabnog kursa pukovnik Vavan Vladimir, iznio je osnovne informacije o realizaciji komandno-štabnog kursa, te svim polaznicima zaželio sreću, zdravlje i uspješan nastavak profesionalne karijere.

Načelnik odjeljenja vojnih kurseva pukovnik Dževad Selimović je iznio podatke da je ovo 13. klasa komandno-štabnog kursa koja je realizovana u OS BiH, a da je ukupno 446 polaznika uspješno završilo ovaj dio karijerne obuke. Pukovnik Selimović je posebno pohvalio polaznike kursa na uloženom trudu u izradi seminarskih radova koji će u narednom periodu biti korišteni u cilju unapređenja obuke.

Brigadir Stabančić se prisutnima obratio u ime pretpostavljene komande i naglasio značaj procesa donošenja vojnih odluka (PDVO) kroz koji su prošli polaznici KŠK, te ga izdvojio kao uspješnu osnovu za sva buduća planiranja u matičnim jedinicama. Također, brigadir Stabančić je istakao da komandno-štabni kurs kao najviši nivo vojne edukacije u Bosni i Hercegovini treba stalno unaprjeđivati i podizati na viši nivo kroz programe obuke i logistički aspekt. Na kraju brigadir Stabančić je čestitao polaznicima kursa i njihovim instruktorima na uspješnoj realizaciji ovog kursa koji se realizovao u specifičnim uslovima sa aspekta zaštite od epidemije COVID-19.  

Najuspješnijim polaznikom proglašen je major Rusmir Musa dok je u testu fizičke spremnosti najbolje rezultate postigao kapetan Marvan Borislav.

Ovo je prva klasa komandno-štabnog kursa koja je testirala kapacitete OS BiH na platformi za učenje na daljinu, te još jednom dokazala da su Oružane snage Bosne i Hercegovine sposobne da i u složenim uslovima uzrokovanim epidemijom COVID-19 uspješno realizuju ovakvu vrstu edukacije.

4 FOTO GALERIJA