Karijerna i funkcionalna edukacija podoficira u OS BiH

Koncept profesionalnog razvoja podoficira