Specijalističko usavršavanjeSpecijalistička obuka u OS BiH se planira i realizuje na dva načina:

1. Institucionalno, u Komandi za podršku OS BiH kroz kurseve u Centru za profesionalni razvoj KOiD. Na sedamnaest različitih kurseva vojnici i starješine OS BiH se obučavaju za izvršenje svojih specijalističkih dužnosti. Širok spektar funkcionalnih, rodovskih, štabnih, specijalističkih kurseva kao što su štabni kursevi za S1, S2, S3, S4, S5, S6, kursevi o upravljanju municijom i skladištima, instruktorski, informatički i drugi, pripremaju pripadnike OS BiH za obavljanje njihovih specifičnih dužnosti u jedinicama.

2. Specijalistički kursevi i obuke u jedinicama OS BiH  Prema zahtjevima svoje namjene, misije i organizacijsko-formacijske strukture, sve jedinice OS BiH na svom nivou organizuju stručno-specijalističko osposobljavanje pojedinaca i jedinica iz svog sastava. Stručno-specijalistička obuka je prisutna u svim segmentima obuke od npr. individualne za osposobljavanje u okviru specifične dužnosti preko kolektivne obuke kompletnih rodovskih jedinica, kao i kroz kurseve specifične za neki rod kao npr. kroz kurseve u Centru za protivminsko djelovanje i uništavanje NUS.