Vijesti

Realizacija drugostepenog ocjenjivanja topovskog voda 1.lake artiljerijske baterije bataljona PZO

U cilju ispunjavanja svih potrebnih uslova za realizaciju kvalifikacijskog bojevog gađanja iz protivavionskih topova 40 mm L/70 BOFORS na poligonu Manjača, a shodno Godišnjem planu obuke za 2020. godinu, izvršeno je drugostepeno ocjenjivanje topovskog voda 1. lake artiljerijske baterije na lokaciji kasarne „Rajlovac“ od strane predstavnika iz br ZS i PZO. Drugostepeno ocjenjivanje je obuhvatilo praktičnu demonstraciju borbenih radnji posada na oruđima. Navedenom ocjenjivanju je prethodila stručno-specijalistička obuka. Aktivnost je uspješno realizovana.

5 FOTO GALERIJA