Vijesti

U kasarnoj „ Rajlovac“ relizovan M2M događaj


Pripadnici OS BiH imali su priliku da se obučavaju o procedurama i načinom upotrebe bliske zračne podrške u operacijama u toku obuke koja je održana vremenskom periodu od 28. septembra do 01. oktobra 2020. godine u kasarni “Rajlovac”.

Obuka je organizovana i koordinirana od strane Kancelarije za odbrambenu saradnju Ambasade SAD-a i BiH (ODC). U toku obuke su pripadnici vojske SAD-a, koji su ujedno i specijalisti za navođenje borbenih letjelica koje učestvuju u bliskoj zračnoj podršci i drugim ofanzivnim zračnim operacijama (Joint Terminal Attack Controller – JTAC), upoznali oficire i podoficire OS BiH koji su učestvovali u obuci sa procesom planiranja i produktima planiranja u integrisanju kopnenih i zračnih snaga (Air Ground Integration – AGI).

Razmatrana je i uloga timova za kontrolu bliske zračne podrške te se razgovaralo i o mogućnostima i ograničenjima NATO zračnih snaga. Obuka je kulminirala  praktičnom vježbom izvedenom na poligonu kasarne “Rajlovac” u kojoj su pripadnici OS BiH imali priliku da primjene sve naučene lekcije u toku obuke. Vježba je bila i svojevrsna priprema pripadnika OS BiH za planiranu vježbu u novembru (AGIE) sa pripadnicima Zračnih snaga vojske SAD-a (USAF).

Na današnjoj rekapitulaciji obuke i izdavanju operativnog naređenja, te i praktičnoj vježbi prisustvovali su predstavnici OS BiH, generalmajor Ivica Jerkić, brigadni general Kenan Dautović, brigadir Mirzet Lubenović, te vojni ataše Ambasade SAD-a u BiH brigadir Michael Tarquinto. Obuka i vježba su uspješno realizovani i na kraju je naglašena važnost daljnje saradnje dviju država po pitanju odbrane i sigurnosti.

5 FOTO GALERIJA