Vijesti

Polaganje svečane zakletve novoprimljenih oficira u Brigadi protivzračne odbrane

U prostorijama komande bPZO u kasarni „Rajlovac“ OS BiH, 15. oktobra 2020. godine novoprimljeni oficiri OF0 Dimitrije Davidović i OF0 Muris Halimić, svečano su položili tekst svečane zakletve, u prisustvu komandanta, članova komande bPZO i komandira baterije. Komandant bPZO je mladim oficirima poželio puno sreće i uspjeha u budućem radu.