Vijesti

Realizacija situacijske vježbe (STX) brZS i PZO


Realizacija situacijske vježbe 1. lab PZO „Postavljanje sredstava u borbeni položaj, priprema za gađanje i praćenje ciljeva u vazdušnom prostoru sa baterijom PZO 40 mm L/70 BOFORS“.
Sa ciljem provjere obučenosti u izvršenju pojedinih kolektivnih zadataka baterije, shodno smjernicama za obuku komandanta brZS i PZO za 2020. godinu,  realizovana je situacijska vježba (STX) 1. Lab/bPZO na lokalnom području za obuku (LPO) Oružanih snaga BiH u kasarni „Rajlovac“. Prilikom realizacije vježbe, komandiri i poslužioci su izvršavali svoje individualne zadatke koji su u podršci definisanim kolektivnim zadacima, a to su: pokret iz rejona razmještaja u rejon borbenog položaja i prevođenje sredstava u borbeni položaj.

Situacijsku vježbu su pratili i ocjenjivali predstavnici komande brZS i PZO. Vježbi su bili prisutni V.D. komandant bataljona, načelnik odsjeka A-3 i glavni podoficir bPZO. Vježba je uspješno realizovana, uz maksimalno poštivanje mjera sigurnosti, kao i mjera zaštite od virusa COVID-19.

19 FOTO GALERIJA