Vijesti

Posjeta pripadnika NATO štaba komandama i jedinicama br ZS i PZO

Savjetnik za standardizaciju, vojno zrakoplovstvo i protivzračnu odbranu komandanta NATO štaba Sarajevo pukovnik Peter Aviano i savjetnik za logističku doktrinu Günter Zsifkovits, 18.11.2020. godine posjetili su komandu brigade ZS i PZO.

Uvažene goste dočekao je pukovnik Herman Jerman, pomoćnik načelnika štaba brigade ZS i PZO za operativne poslove i obuku A-3, koji je iste upoznao sa misijom, strukturom i stanjem u br ZS i PZO kroz informativni brifing, a nakon toga su posjetili i komandu bataljona zračnog osmatranja i javljanja.

Posjeta se završila obilaskom lokacije Mahovljani gdje je komandant 1. helikopterskog skvadrona pukovnik Goran Miletić upoznao prisutne sa misijom, strukturom i zadatcima koje skvadron izvršava, te sa stanjem i izazovima sa kojima se ova jedinica suočava pri izvršenju postavljenih zadataka.

3 FOTO GALERIJA