Vijesti

KBG topovskog voda PZO 40 mm ''BOFORS'' na poligonu „Manjača“

Nakon svih neophodnih materijalnih i organizacionih priprema, uz nesebičnu podršku i pomoć pretpostavljene komande, komande br TP i 8.bLP, te koordinacije sa komandom 4. pbr i komandom CBO, a nakon uspješno realizovanog prvostepenog i drugostepenog ocjenjivanja te dobijanja svih potrebnih odobrenja, 07.04.2021. godine 30 pripadnika brPZO sa sredstvima i MTS-om potrebnim za realizaciju ove aktivnosti izvršili su pokret iz kasarne “Rajlovac OS BiH” do poligona CBO Manjača. Narednog dana izvršeno je uređenje vatrenog položaja i postavljanje metne situacije (gađanje ciljeva na zemlji).

Po odobrenom scenariju, 09.04.2021. godine, topovski vod iz sastava brPZO je uspješno realizovao gađanje. Gađanju je prisustvovao Komandant br ZS i PZO sa članovima komande i predstavnici CBO.

Nakon realizovanog gađanja jedinica je izvršila povratak u kasarnu “Rajlovac OS BiH”.

14 FOTO GALERIJA