Vijesti

Realizacija M2M događaja


Na lokaciji kasarne „Rajlovac“ od 13.04. do 15.04.2021. realizovan je M2M događaj „The basic of aeromedical evacuation FAM“.

U toku M2M događaja obuhvaćene su slijedeće teme: individualne sposobnosti pripadnika sanitetske službe, sanitetskih jedinica i interoperabilnost OS BiH sa članicama NATO saveza.

U sklopu ovog događaja, 14.04.2021. godine, pripadnici  2.HS br ZS i PZO su prezentovali helikopter UH-1H za MEZP (medicinsku evakuaciju zračnim putem) kao i opremu koja se koristi u tu svrhu.

Lider tima instruktora, potpukovnik OS SAD, iskazao je svoje zadovoljstvo prezentovanom opremom koju posjeduje 2.HS br ZS i PZO, te da smatra da OS BiH mogu biti pouzdan partner članicama NATO saveza.

6 FOTO GALERIJA