Vijesti

Početak Osnovnog kursa za razvoj vođa u bPZO


U kasarni „Rajlovac“ 19.04.2021. godine V.D. Komandanta bPZO, uz prisutnost Načelnika štaba br ZS i PZO, ozvaničio je početak Osnovnog kursa za razvoj vođa koji će se realizovati u skladu sa Programom instrukcija i odobrenim tematskim Planom u periodu od 19.04. do 19.05.2021. godine.

Osnovni kurs će pohađati 17 pripadnika brZS i PZO uz potpuno poštivanje svih epidemioloških mjera zaštite od COVID-19. Za provođenje kursa odgovoran je direktor kursa, major Džemal Aljović i njegov pomoćnik, stariji vodnik I klase Mufid Pašalić, koji su za pripremu, organizaciju i izvođenje angažovali sve relevantne elemente oficirskog i podoficirskog kora iz sastava bataljona PZO, uz adekvatnu podršku članova komande brigade.