Vijesti

Završetak Osnovnog kursa za razvoj vođa

U kasarni „Rajlovac“, v.d. Komandanta brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane, ujedno direktor kursa, uz prisutnost v.d. pomoćnika Načelnika štaba brZS i PZO i glavnog podoficira brZS i PZO, ozvaničio je završetak Osnovnog kursa za razvoj vođa koji se realizovao u skladu sa Programom instrukcija i odobrenim tematskim Planom u periodu od 19.04. do 19.05.2021. godine. Ovaj kurs je pohađalo i uspješno završilo 17 pripadnika br ZS i PZO. 

U obraćanju prisutnim, v.d. Komandanta bPZO i v.d. pomoćnika Načelnika štaba brZS i PZO prenijeli su čestitke Komandanta brZS i PZO na uspješno završenom kursu koji je prvi i najvažniji korak u razvoju svakog PVL. Poželjeli su puno uspjeha u vojničkoj karijeri i sreće u privatnim životima. Na kraju obraćanja uručeni su certifikati o završenoj obuci.

10 FOTO GALERIJA