Vijesti

STS vježba „Potraga 21“


U rejonu planine Jahorina, opština Pale, 22.06.2021. realizovana je vježba traganja i spašavanja „Potraga 21“ u organizaciji br ZS i PZO, gdje su učestvovali pripadnici 1.HS-a i 2.HS-a sa helikiopterima UH-1H i Gazela.

Navedena vježba je realizovana u koordinaciji sa RCC Banjaluka. Ove vrste vježbi se planiraju u cilju održavanja dostignutih standarda, što u konačnici dovodi do kvalitetnije realizacije stvarnih zadataka iz opsega traganja i spašavanja.

Vježba je  uspješno izvršena uz poštivanje svih propisanih procedura kao i uz poštivanje propisanih epidemioloških mjera i instrukcija tokom pandemije COVID -19.

5 FOTO GALERIJA