Vijesti

Adaptacijska obuka pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na helikopterima tipa Huey II


Pripadnici brigade Zračnih snaga i protivzračne odbrane OS BiH, u periodu od 6. do 25. juna 2021. godine, u Ft.Worth / Texas u SAD-u, uspješno su završili adaptacijsku obuku na helikopterima tipa Huey II.

Cilj obuke bio je osposobljavanje lica za sigurno i uspješno samostalno upravljanje novim letjelicama OS BiH – helikopterima tipa Huey II, kao i pravilno korištenje helikoptera, motora, sistema i opreme, te održavanje na prvom stepenu. Grupa od 8 pripadnika OS BiH koja je bila upućena na predmetnu obuku stekla je znanja i vještine koje će im osigurati najveći nivo sigurnosti prilikom održavanja i upravljanja novim helikopterima.

Treba naglasiti da se radi o helikopterima koje BiH kupuje uz finansijsku podršku vlade SAD-a. Oružane snage BiH tako uskoro dobivaju četiri nova helikoptera tipa Huey II, a riječ je o višenamjenskim letjelicama namijenjenim prije svega prijevozu ljudi i tereta, ali i medicinskim evakuacijama te gašenju požara.

5 FOTO GALERIJA