Vijesti

Nastupna posjeta načelnika štaba EUFOR-a brigadi VS i PVO


U prostorijama komande brigade ZS i PZO 29.06.2021.godine, brigadir Janko Petrušić komandant brigade ZS i PZO, ugostio je načelnika štaba EUFOR-a brigadnog generala Szilard Gerofia.

Tokom ove nastupne posjete brigadir Petrušić je upoznao brigadnog generala Gerofia sa strukturom brigade ZS i PZO, misijom brigade, tehnikom kojom brigada raspolaže, trenutnim aktivnostima u brigadi kao i o budućim planovima vezanim za modernizaciju sredstava kojima brigada raspolaže. Brigadni general Gerofi i brigadir Petrušić su se složili da je saradnja između EUFOR-a i brigade ZS i PZO u proteklom periodu bila na visokom nivou i da će nastojati da se ta saradnja nastavi i u budućem periodu.

4 FOTO GALERIJA