Vijesti

Posjeta pripadnika NATO štaba komandi i jedinicama br ZS i PZO


Komandu brigade ZS i PZO, 30. novembra 2021. godine posjetili su predstavnici NATO štaba Sarajevo, pukovnik Gianluca Bertozzi, savjetnik za standardizaciju i interoperabilnost, vojno zrakoplovstvo i protivzračnu odbranu i pukovnik Christian Jordan NATO savjetnik za modernizaciju.

Uvažene goste su ugostili pukovnik Herman Jerman, pomoćnik načelnika štaba brigade ZS i PZO za operativne poslove i obuku i pukovnik Vehid Maleškić načelnik odsjeka za planove i koordinaciju, a sastanku su prisustvovali i EUFOR-ovi oficiri za vezu pri brigadi ZS i PZO iz rumunskog kontingenta EUFOR-a .

Pukovnik Jerman je goste upoznao sa misijom, strukturom i stanjem u brigadi ZS i PZO putem informativnog brifinga, a nakon toga su posjetili i komandu bataljona zračnog osmatranja i javljanja gdje je izvršni oficir Bataljona major Edin Lulić goste upoznao sa radom Operativnog centra, zadaćama, aktivnostima i problematikom s kojom se suočavaju.

Posjeta se završila obilaskom lokacije Mahovljani gdje je izvršni oficir 1. helikopterskog skvadrona pukovnik Fadil Ramić upoznao prisutne sa misijom, strukturom i zadaćama koje skvadron izvršava, te sa stanjem i izazovima sa kojima se ova jedinica suočava pri izvršenju postavljenih zadaća.

5 FOTO GALERIJA