Vijesti

Posjeta komandanta EUFOR-a Komandi brZS i PZO


Komandant EUFOR-a generalmajor Anton Wessely sa saradnicima, 16. februara 2022. godine posjetili su Komandu brZS i PZO na lokaciji kasarne „Kozara“ u Banja Luci u okviru redovnog obilaska lokacija OS BiH.

Komandant brZS i PZO brigadir Slobodan Tanasilović sa saradnicima zaželio je dobrodošlicu komandantu EUFOR-a  upoznao ga sa trenutnim stanjem u brZS i PZO. Istakao je izazove sa kojim je Brigada trenutno suočena te ukratko iznio glavne planove brZS i PZO za naredni period. Brigadir Tanasilović je posebno naglasio važnost obuke pilota i tehničkog personala, a kao trenutni zadatak preobuka pilota i tehničara na helikopter UH-1H II, neophodnost  zanavljanja kadra i zrakoplovne tehnike u narednom periodu. Generalmajor Anton Wessely je izrazio razumijevanje za trenutne probleme u OS BiH a posebno u brZS i PZO, a vezano za obuku na helikopterima UH-1H II.

Na odvojenom sastanku u istom vremenskom okviru sastali su se glavni podoficir EUFOR-a Command Sergeant Major Rudolf Pfalzer sa glavnim podoficirem brZS i PZO zastavnikom Marinkom Šmugovićem.

Po završetku oficijelnog dijela posjete generalmajor Anton Wessely se zahvalio na dobrodošlici i prezentovanim informacijama uz izražavanje želje o nastavku dobre saradnje EUFOR-a i brZS i PZO, nakon čega je nastavio sa planskim aktivnostima posjete.

4 FOTO GALERIJA